Υποδείγματα αιτήσεων και βεβαιώσεων

Επιλογή είδους
Επιλέξατε το είδος του υποδείγματος
Επιλογή φακέλου
Επιλέξατε το φάκελο του υποδείγματος
Καταμέτρησης
Το πλοίο μου εκτελεί πλόες συνολικής απόστασης μικρότερης των 20 ν.μ.
Καταγραφής
Το πλοίο μου εκτελεί πλόες συνολικής απόστασης μεγαλύτερης των 20 ν.μ.
ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταμέτρησης
Το πλοίο μου εκτελεί εγκεκριμένα δρομολόγια από τη ΔΘΣ συνολικής απόστασης μικρότερης των 20 ν.μ.
ΗΣΚΘΕΕΑ/Καταγραφής
Το πλοίο μου εκτελεί εγκεκριμένα δρομολόγια από τη ΔΘΣ συνολικής απόστασης μεγαλύτερης των 20 ν.μ.
ΗΣΚΘΕΕΑ
Είμαι υποχρεωμένος ή επιθυμώ να εγκαταστήσω και να λειτουργώ σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ
Επιλογή υποδείγματος
Επιλέξατε το υπόδειγμα