Για να μπορέσετε να συνδεθείτε θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Υπηρεσία χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (https://regusr.hcg.gr/). Στη συνέχεια, αφού συνδεθείτε μια φορά με το σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ ώστε να γίνει η συσχέτιση του λογαριασμού σας με τη ναυτιλιακή εταιρεία που εκπροσωπείτε.