Για να μπορέσετε να συνδεθείτε θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Υπηρεσία χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (https://regusr.hcg.gr/). Στη συνέχεια, αφού συνδεθείτε μια φορά για να καταχωρηθεί ο λογαριασμός σας στην εφαρμογή, θα πρέπει η ναυτιλιακή εταιρεία για την οποία θα ενεργείτε να αποστείλει επιβεβαιωτικό μήνυμα στο e-mail isktheea@hcg.gr για να ολοκληρωθεί η συσχέτιση του λογαριασμού σας.