Βοήθεια

Σύνδεση στο σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Υπηρεσία χρηστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (https://regusr.hcg.gr/). Στη συνέχεια, αφού συνδεθείτε μια φορά με το σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Γρ. ΗΣΚΘΕΕΑ ώστε να γίνει η συσχέτιση του λογαριασμού σας με τη ναυτιλιακή εταιρεία που εκπροσωπείτε.

Αρχεία που υποστηρίζονται

Το σύστημα υποστηρίζει αρχεία κειμένου ΗΣΚΘΕΕΑ, δηλαδή αρχεία με τίτλο της μορφής ΠΠΠΠΩΩΛΛ.ΗΗΗ όπου:
ΠΠΠΠ
Ο τετραψήφιος κωδικός του πλοίου
ΩΩΛΛ
Η ώρα και το λεπτό απόπλου του πλοίου
ΗΗΗ
Η ημέρα (εντός του έτους - Julian date) του απόπλου του πλοίου

Σημειώνεται ότι τα αρχεία επιτρέπεται να περιέχουν αγγλικούς και ελληνικούς χαρακτήρες αλλά πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO-8859-7 (αντίστοιχο του ΕΛΟΤ-928) και όχι ως unicode.

Εκτός από τα απλά αρχεία κειμένου, μπορείτε να ανεβάσετε και συμπιεσμένα αρχεία (τύπου zip) τα οποία περιέχουν ένα ή περισσότερα απλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ. Σημειώνεται ότι τα αρχεία zip πρέπει να περιέχουν μόνον απλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ, χωρίς αυτά να βρίσκονται μέσα σε υποφακέλους εντός του zip

Υποβολή αρχείων

Για την υποβολή των αρχείων (τόσο των συμπιεσμένων όσο και των απλών αρχείων ΗΣΚΘΕΕΑ) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους:
Απλή υποβολή τους μέσω φόρμας

Για την απλή υποβολή των αρχείων, θα πρέπει, αφού συνδεθείτε κανονικά στο σύστημα (δηλαδή αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και γίνει η συσχέτιση του με τα στοιχεία της εταιρείας που εκπροσωπείτε) να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ". Στη σελίδα αυτή έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα αρχεία που έχετε ήδη ανεβάσει (είτε μέσω φόρμας είτε μέσω API) καθώς και να επιλέξετε το κουμπί "Ανέβασμα αρχείου".

Όταν επιλέξετε το "Ανέβασμα αρχείου" θα μεταφερθείτε σε μια φόρμα στην οποία θα μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε και πατώντας "Ανέβασμα". Σημειώνεται ότι αφού υποβληθεί το αρχείο θα γίνουν επιτόπου μια σειρά από έλεγχοι εγκυρότητας του αρχείου - σε περίπτωση που το αρχείο δεν είναι έγκυρο θα δείτε κατάλληλο μήνυμα σφάλματος και θα πρέπει να διορθώσετε κατάλληλα το αρχείο και να το υποβάλλετε ξανά αλλιώς δε θα καταγραφεί η υποβολή του!

Σε περίπτωση ορθής υποβολής του αρχείου θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το αρχείο στην αντίστοιχη λίστα.

Υποβολή αρχείου μέσω API

Σε περίπτωση που το μηχανογραφικό σύστημα σας έχει κατάλληλες δυνατότητα μπορείτε να το συνδέσετε με το σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ ώστε τα αρχεία να υποβάλλονται αυτόματα όταν ετοιμαστούν. Συγκεκριμένη, η αυτόματη υποβολή ενός αρχείου μπορεί να γίνει κάνοντας ένα απλό HTTP POST στη διεύθυνση "/api/upload". Συγκεκριμένα, θα πρέπει να κάνετε POST το όνομα του αρχείου μέσω της παραμέτρου "name" και τα περιεχόμενα του μέσω της παραμέτρου "file". Το περιεχόμενο που θα ανεβάσετε πρέπει να έχει είναι της μορφής "multipart/form-data" ενώ για την ταυτοποίηση θα χρησιμοποιήσετε τα ίδια credentials μέσω των οποίων συνδέεσετε στο σύστημα ΗΣΚΘΕΕΑ ως BASIC HTTP authentication.

Σαν παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να υποβάλετε το αρχείο με όνομα "11141500.083" και το email/password που χρησιμοποιείτε είναι τα paul@company.gr / 123. Η υποβολή του εν λόγω αρχείου, μπορεί να γίνει μέσω της ακόλουθης κλήσης του προγράμματος cURL (https://curl.haxx.se/):

curl -u paul@company.gr:123 https://hsk9eea-pubuat.hcg.gr/api/upload/ -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "name=11141500.083" -F "file=@11141500.083"
            
για το δοκιμαστικό σύστημα και αντίστοιχα:
curl -u paul@company.gr:123 https://isktheea.hcg.gr/api/upload/ -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "name=11141500.083" -F "file=@11141500.083"
            
για το παραγωγικό σύστημα. Σημειώνεται ότι το αρχείο μπορεί να είναι είτε απλό αρχείο κειμένου ΗΣΚΘΕΕΑ (όπως στο παράδειγμα) είτε αρχείο zip που περιέχει πολλαπλά αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ.

Για κάθε κλήση του API θα λάβετε απάντηση σε μορφή JSON. Σε περίπτωση που η υποβολή του αρχείου έγινε με επιτυχία η ιδιότητα "success" του JSON response θα είναι αληθής (true). Σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω ιδιότητα θα είναι ψευδής (false) ενώ μέσω της ιδιότητας "message" θα δείτε το ακριβές μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται και μέσω της ιδιότητας "exception" θα δείτε την εξαίρεση (exception) λόγω της οποίας απέτυχε η υποβολή του αρχείου.

Σαν παράδειγμα, για την προηγούμενη υποβολή του αρχείου 11141500.83, αν θεωρηθεί ότι έχει ξαναγίνει, θα ληφθεί το εξής απαντητικό μήνυμα:

{
    "success":false,
    "exception":"gr.hcg.hsk9eea.service.parse.exceptions.InvalidFileException",
    "message":"Sailing 11141500.083 has already been handled!"
}

Έλεγχοι εγκυρότητας

Κατά την υποβολή των αρχείων γίνονται έλεγχοι εγκυρότητας των στοιχείων που περιέχει το αρχείο. Σε περίπτωση σφάλματος η υποβολή θεωρείται αποτυχημένη και θα πρέπει το αρχείο να υποβληθεί ξανά αφού διορθωθεί. Σε περίπτωση που υποβάλλεται zip αρχείο θα γίνει έλεγχος σε όλα τα επιμέρους αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ που περιέχει και η υποβολή τους θα γίνει μόνον εφόσον όλα είναι έγκυρα. Δηλαδή για ένα zip αρχείο είτε θα υποβληθούν όλα τα επιμέρους αρχεία ΗΣΚΘΕΕΑ που αυτό περιέχει (όταν όλα είναι έγκυρα) είτε κανένα (αν εστω και ένα αρχείο έχει σφάλμα).

Ορισμένοι έλεγχοι που γίνονται στα αρχεία:

 • Δεν μπορεί να υποβληθεί το ίδιο αρχείο
 • Οι κωδικοί λιμένων πρέπει να ειναι γνωστοί στο σύστημα
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας πρέπει να είναι γνωστό στο σύστημα
 • Το ΑΦΜ της εταιρείας πρέπει να αφορά την εταιρεία του χρήστη που υποβάλλει το αρχείο
 • Το αρχείο κειμένου πρέπει να ξεκινά με το 0 (επικεφαλίδα ταξιδιού)
 • Όλες οι ημερομηνίες πρέπει να έχουν τη σωστή μορφή (ΗΗΜΜΕΕΕΕ ΩΩΛΛ)
 • Δεν επιτρέπονται ημερομηνίες στο μέλλον
 • Δεν επιτρέπονται ημερομηνίες στο παρελθόν παλαιότερες του 1 μήνα
 • Οι ημερομηνίες στο αρχείο πρέπει να συμφωνούν με την ημερομηνία στο όνομα του αρχείου
 • Η κωδικοποίηση του δρομολογίου πρέπει να διαιρείται ακριβώς με το τρία (αφού κάθε κωδ. λιμένα είναι τρεις χαρακτήρες)
 • Τα πεδία ΑΚΥΡΩΣΗ, ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ πρέπει να έχουν ορθή τιμή (1 ή 2)
 • Οι γραμμές επιβάτη πρέπει να ξεκινούν με το 1
 • Οι γραμμές οχήματος πρέπει να ξεκινούν με το 2
 • Τα πεδία που αναπαριστούν αριθμούς (είτε ακέραιους είτε δεκαδικούς) πρέπει να είναι αριθμοί

Επικοινωνία

Τηλέφωνα γραφείου ΗΣΚΘΕΕΑ: 213 137 1577 - 213 137 1061 - 213 137 1388
E-mail: isktheea@hcg.gr